• Register
Odvetniška družba Dernovšek

Odvetniška pisarna Dernovšek deluje kontinuirano od 1.3.1967 dalje, ko je odvetnik Jože Dernovšek ustanovil odvetniško pisarno. Že od leta 1968 dalje se pisarna nahaja na sedanji lokaciji, to je v stavbi na Tavčarjevi 6 v Ljubljani, imenovani Čudnova hiša. V letu 1974 se je v pisarno vključila kot odvetnica Sonja Dernovšek, leta 1989 pa kot odvetniški pripravnik Igor Dernovšek. V letu 1993 sta odvetnika Jože Dernovšek in sin Igor Dernovšek ustanovila odvetniško družbo Dernovšek, ki je bila dne 27.12.1993 vpisana v sodni register kot odvetniška pisarna (o.p.) - družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.). V letu 1997 se je v družbo vključila odvetnica Alenka Sočan Žitnik. Dne 7.1.2011 se je družba iz d.n.o. preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Odvetniki Odvetniške družbe Dernovšek pravno svetujemo, zastopamo stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljamo pogodbe in druge listine in zastopamo stranke v njihovih pravnih razmerjih. Vsi odvetniki in vsi odvetniški kandidati ter pripravniki naše odvetniške družbe so skladno z zakonom o odvetništvu vpisani v imeniku Odvetniške zbornice Slovenije.