• Register
Gospodarsko pravo

  • zastopanje v gospodarskih sporih

zastopanje gospodarskih subjektov v gospodarskih sporih in pri izvensodnem reševanju sporov,

  • sestavljanje gospodarskih pogodb

sestavljanje vseh vrst gospodarskih pogodb in svetovanje s tem v zvezi,

  • pravo gospodarskih družb

ustanavljanje gospodarskih družb, svetovanje, priprava vseh potrebnih aktov,
svetovanje in sestavljanje aktov pri statusnih spremembah,

  • zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

vlaganje predlogov za pričetek navedenih postopkov,
prijavljanje terjatev za upnike in drugo,