• Register
Ustavno pravo

  • ustavno pravo

vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov ali splošnih aktov,
vlaganje ustavnih pritožb,
sestavljanje zahtevkov in drugih vlog,
vlaganje predlogov za zadržanje predpisov in predlogov za izdajo začasnih odredb