• Register
Upravno pravo

  • upravni postopki

svetovanje in zastopanje v različnih upravnih postopkih,
pridobivanje različnih soglasij in dovoljenj,
sestavljanje zahtevkov in drugih vlog,
vlaganje pravnih sredstev zoper izdane upravne odločbe,

 

  • davčni postopki

davčno svetovanje,
zastopanje v davčnih postopkih,

 

  • davčni postopki

vlaganje tožb na Upravno sodišče RS in zastopanje v upravnih sporih