• Register
Igor Dernovšek, poslovodeči odvetnik in partner v družbi

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1989, istega leta se je tudi zaposlil v odvetniški pisarni kot odvetniški pripravnik, od 16.5.1993 dalje pa kot odvetnik.
V letu 1990 je bil na praksi v mednarodni pravni pisarni AVUS v Gradcu v Avstriji, leta 1993 pa v odvetniški pisarni Norton Rose v Londonu. Kot odvetnik se ukvarja s stvarnim, pogodbenim, odškodninskim, gospodarskim ter z davčnim pravom. Poleg slovenskega jezika govori nemško, angleško ter hrvaško.

Igor Dernovšek je poslovodeči odvetnik (poslovodja) družbe. Stranke sprejema v času ur za stranke in po predhodnem dogovoru.