• Register
Pravo prekrškov in kazensko pravo

  • pravo prekrškov in kazensko pravo

zagovarjanje obdolžencev v postopkih pred prekrškovnimi organi in sodiščem,
zastopanje oškodovancev v postopkih pred prekrškovnimi organi in sodiščem,
vlaganje vlog in pravnih sredstev v teh postopkih,
vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov