• Register
Alenka Sočan - Žitnik, odvetnica in partner v družbi

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1987, leta 1988 se je  kot  pravnica zaposlila  v Službi pravne pomoči SOZD Emona, ki se je  1.1.1990 preoblikovala  v Odvetniško pisarno Emona d.o.o., Ljubljana., kjer je bila do 31.10.1993 zaposlena kot odvetniška  pripravnica. Od  1.10.1997 dela kot odvetnica v odvetniški pisarni  Dernovšek.


Strankam svetuje in jih zastopa na sledečih strokovnih področjih:

 

  • civilno pravo,
  • stvarno pravo,
  • dedno pravo,
  • delovno pravo,
  • družinsko pravo
  • izvršilno pravo.


Govori angleško, italijansko in hrvaško. Stranke sprejema v času uradnih ur in  po predhodnem dogovoru.