• Register
Delovno pravo

  • svetovanje in zastopanje delodajalcev

svetovanje in zastopanje delodajalcev v postopkih sklepanja pogodbe o zaposlitvi, postopkih redne in izredne odpovedi,disciplinskih postopkih in drugih delovnopravnih zadevah,

  • svetovanje in zastopanje delavcev

svetovanje in zastopanje delavcev pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja v postopkih pri delodajalcu, v sodnih postopkih zaradi izplačila plač, regresov, odpovedi pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanju drugih pravic,