• Register
Jože Dernovšek, ustanovitelj pisarne, odvetnik in notar

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1960, leta 1962 pa je opravil odvetniški izpit. Po večletni zaposlitvi v gospodarstvu je 1.3.1967 odprl odvetniško pisarno, ki ima od jeseni 1968 sedež na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Bil je prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika Milana Hafnerja, predvojnega notarskega kandidata in je poleg drugega odvetniškega dela sestavljal veliko listin, še zlasti pogodb in oporok. Dve desetletji sta odvetniško dejavnost v skupni pisarni opravljala Jože in Sonja Dernovšek. V tem obdobju je postalo bistveno področje dejavnosti njune odvetniške pisarne stvarno, odškodninsko in zavarovalno pravo. Od 1.6.1995 dalje do upokojitve je delal kot notar na vseh področjih, ki spadajo v pristojnost notariata.

Jože Dernovšek je tudi sedaj še vedno aktiven, spremlja spremembe pravnega sistema in občasno napiše kakšen kritičen članek v strokovnih revijah. Še vedno pa tudi deli svoje obsežno znanje z drugimi ter sodeluje v odvetniški pisarni kot zunanji sodelavec.

Zanimivost: Od pok. odvetnika Milana Hafnerja je Jože Dernovšek prevzel arhiv oporok, ki se še vedno nahaja v naši pisarni kot prevzemnici.